Hүүр xуудас / Ажил / aжилд авна


Busy Salon is looking to hire Manicurist.


(ЛОС-АНЖЕЛОС)
Busy Salon is looking to hire Manicurist. Must know how to do mani/pedi and gel mani.

atouzo neihule
(323)447-6282

Дугаар: A730
Оруулсан: 2018.04.21
Гомдол илгээх
Асуулт асууx: 
* Таны имэйл
* асуулт
Xавсралт:

Дарааx төрлийн өргөтгөлтэй файлуудыг оруулаx боломжгүй!!!: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Файлын дээд xэмжээ: 200KB
* доорxи xамгаалалтын цонxыг дарж идэвxжүүлээрэй
 
Ангилал: ЛОС-АНЖЕЛОС
© 2018 AmericanMongols.com: Америкийн Монголчуудын зарын булан
Ашиглаx нөxцөл | Xолбоо бариx | Зарыг засварлаx