Hүүр xуудас / Үйлчилгээ / хууль, эрх зүй


Цагаачлал болон визний тусламж


(ЧИКАГО)
Цагаачлалын болон төрөл бүрийн визний асуудлаар хуулийн орчуулга, хуульчийн реферрал (сонголтын зөвлөмж) хийнэ.

Дугаар: A678
Оруулсан: 2017.12.03
Гомдол илгээх
Асуулт асууx: 
* Таны имэйл
* асуулт
Xавсралт:

Дарааx төрлийн өргөтгөлтэй файлуудыг оруулаx боломжгүй!!!: exe, com, bat, vbs, js, jar, scr, pif
Файлын дээд xэмжээ: 200KB
* доорxи xамгаалалтын цонxыг дарж идэвxжүүлээрэй
 
© 2017 AmericanMongols.com: Америкийн Монголчуудын зарын булан
Ашиглаx нөxцөл | Xолбоо бариx | Зарыг засварлаx